top of page

Coaching, mentoring, instruktaż

Coaching- o tej formie pracy napisano już wiele i chyba nie trzeba przybliżać nikomu na czym polega to działanie rozwojowe. To co mnie charakteryzuje w pracy indywidualnej tą metodą, to praktyczność zamiast „lania wody”, konkret w miejsce „gadania o wszystkim i o niczym” oraz koncentracja na tzw. „dźwigni”- czyli tego obszaru rozwojowego u managera lub sprzedawcy, który ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia zmiany i wydobycia posiadanego potencjału. Wszystko to oczywiście realizuję

z uwzględnieniem realiów biznesowych, możliwości uczestnika i z szacunkiem do procesowości zmiany. Ta forma rozwoju jest efektywna zarówno dla zarządzających jak i sprzedających.

 

W procesie mentoringu, jakże odmiennym od coachingu, koncentruję się na przedstawieniu swoich doświadczeń i dobrych praktyk managerskich lub sprzedażowych. Czerpię je zarówno z własnej pracy jak i z przypadków innych managerów i sprzedawców, z którymi pracowałem. Bogactwo tych doświadczeń

i sytuacji, których doświadczyłem gwarantuje, że mentoring staje się efektywny i skoncentrowany na przekazaniu maksimum wiedzy, narzędzi i strategii w minimalnej ilości czasu. Tę formę pracy wybierają częściej managerowie lub właściciele małych firm niż sprzedawcy.

 

Inną formą pracy indywidualnej, którą realizuję jest instruktaż. Najprościej można to opisać jako indywidualne szkolenie. Efektywna i skuteczna forma, kiedy potrzebujesz w krótkim czasie zaopatrzyć

się w praktyczne narzędzia i wiedzę z zakresu sprzedaży czy zarządzania. Praca odbywa się w terenie lub w formie stacjonarnej.

 

Podejmując pracę indywidualną, zawsze kontraktuję, dla czystości procesu, z jej uczestnikiem jedną

z powyższych form pracy. Nierzadko spotkania indywidualne przybierają każdą z tych form, ponieważ taka jest potrzeba rozwojowa.

Jeśli dostrzegasz potrzebę pracy indywidualnej i zainteresowało Cię to co i jak robię proszę o kontakt mailowy

bottom of page