top of page

Projekty rozwojowe

Projektem rozwojowym nazywam kompleks zaplanowanych, zorganizowanych celowo i elastycznych w czasie działań rozwojowych.

 

Zaczynam zwykle od rzetelnej diagnozy potrzeb (superwizja, wywiady pogłębione, ocena kompetencji, obserwacja pracy itp.).

 

Potem wraz z Gospodarzami projektu planuję działania (szkolenia, coachingi, mentoring itp.). Jeśli jest taka potrzeba poza działaniami rekomenduję także zespół zaufanych fachowców i ekspertów- dzięki czemu powstaje zespół projektowy.

 

Realizując projekt, po każdym działaniu jestem w stałym kontakcie z Gospodarzami projektu, dzięki czemu mogę elastycznie reagować na zmieniające się wyzwania i cele w ramach prowadzonego projektu.

 

Kompleksowe projekty rozwojowe zwykle prowadzę dla managerów, sprzedawców, liderów
i utalentowanych pracowników. Spytaj o projekt rozwojowy dla siebie lub swojej firmy. 

Spytaj o projekt rozwojowy dla siebie lub swojej firmy. 

bottom of page