top of page

Rozwój managerów jest kluczowy dla każdej organizacji. Najczęściej wspieram tą grupę poprzez szkolenia i pracę indywidualną w formie menotringu i coachingu. W swojej pracy rozwijam zarówno kompetencje managerskie jak i umiejętności liderskie. Wspierałem swoją pracą do tej pory zarówno managerów sprzedaży jak i tych związanych z produkcją i innymi działami zwykle znajdującymi się w firmach. Pracuję także często dla osób prowadzących działalności gospodarcze i klasyfikujących się jako małe i średnie firmy.

Listę potencjalnych szkoleń znajdziesz poniżej, a o zasadach mojej pracy indywidualnej możesz przeczytać tutaj.

Przykładowe tematy szkoleń

 • Efektywne zarządzanie ludźmi

 • Style kierowania

 • Motywowanie pracowników

 • Zarządzanie zmianą

 • Wyznaczanie celów i delegowanie odpowiedzialności

 • Rozwój pracowników przez coaching i trening

 • Zarządzanie przez wartości

 • Budowanie autorytetu liderskiego

 • Budowanie efektywnych zespołów

 • Liderstwo w pracy managera

 • Negocjacje w pracy managera

 • Jak prowadzić oceny okresowe

 • Techniki rekrutacji

Zobacz moje przykładowe oferty projektów managerskich

bottom of page